Giỏ hàng

Plasmacluster NEXT có nồng độ ion cao từ 50.000 trở lên trên 1 cm

Nồng độ càng cao thì hiệu quả càng tốt. Khả năng lọc không khí của máy lọc không khí cụm plasma

Plasmacluster, giúp cuộc sống của con người thoải mái hơn, đã chứng minh những tác dụng mới bên cạnh việc cải thiện khả năng lọc không khí bằng cách tăng nồng độ ion. Nồng độ ion càng cao thì hiệu quả càng tốt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook Top