Giỏ hàng

Tác dụng chính của Plasmacluster NEXT

Plasmacluster NEXT giải quyết các rủi ro về không khí với nồng độ cao hơn 50.000 ion trên mỗi cm³, vượt xa nồng độ có trong tự nhiên.

  • * Số lượng ion gần đúng có dấu công nghệ này là 50.000 trở lên trên 1cm³ ở giữa phòng (cách sàn 1,2m), nơi có thể áp dụng Plasmacluster khi sản phẩm được đặt gần tường và ở chế độ "Trung bình".

Plasmacluster NEXT giải quyết các rủi ro về không khí với nồng độ cao hơn 50.000 ion trên mỗi cm³, vượt xa nồng độ có trong tự nhiên.

 

Facebook Top