Giỏ hàng

Máy lọc không khí Sharp phiên bản đặc biệt là gì?

Máy lọc không khí Sharp phiên bản đặc biệt là dòng máy bạn có thể cài đặt bù ẩm theo ý muốn, các dòng máy này thường có mã là 3 chữ số, ví dụ: Sharp KC 500Y5, Sharp KC 500Y6, Sharp KC 500Y8. Các loại máy lọc không khí cơ bản sẽ có thêm tính năng bù ẩm, khi độ ẩm xuống dưới 50% hoặc 60% (Tùy từng mã máy) máy sẽ tự đồng bù ẩm lên đến 50% hoặc 60%. Tuy nhiên, dòng máy phiên bản đặc biệt này sẽ cho bạn cài đặt độ ẩm 40% - 50% - 60% - 70% theo ý mong muốn của mình.

Máy lọc không khí phiên bản đặc biệt chỉ có tính năng bù ẩm chứ không phải hút ẩm, do vậy chúng ta chỉ cài đặt độ ẩm theo ý muốn khi độ ẩm trong phòng thực tế thấp hơn độ ẩm mà bạn mong muốn.

Ví dụ: Khi độ ẩm trong phòng đang là 40% máy lọc khí thông thường thực hiện bù ẩm lên đến 50% và không bù ẩm nữa vì đã đạt đến độ ẩm tự động của máy. Nhưng bạn vẫn thấy khô mũi, khô da, rát họng bạn muốn máy bù ẩm vượt ngưỡng 50%, đối với máy lọc không khí, bù ẩm phiên bản thường thì bạn không thực hiện được, nhưng với máy lọc không khí Sharp phiên bản đặc biệt bạn có thể cài đặt để máy bù ẩm lên đến 60% hoặc 70% tùy ý muốn của bạn.

Facebook Top